Zgłaszać się można poprzez www (zakładka rekrutacja), poprzez nasz profil na facebooku (www.facebook.com/FabrykaSzans/posts/447814905331202) lub osobiście w biurze projektu, poprzez osobiste dostarczenie dokumentów znajdujących się w zakładce rekrutacja.

Jest to niezwykle intratna propozycja, w związku z czym już spodziewamy się zapchanych skrzynek pocztowych;)