Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt "Fabryka Szans. Warszawa - Moskwa - Pekin" to odpowiedź na zwiększającą się z roku na rok świadomość mieszkańców Warszawy podnoszenia własnych kwalifikacji językowych. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom przedstawiamy ofertę BEZPŁATNYCH kursów językowych: z języka chińskiego i języka rosyjskiego.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnictwo w Projekcie nie wiąże się z żadnymi kosztami, pod jednym wszak warunkiem: nie opuszczą Państwo więcej niż 20% zajęć. Przekroczenie tego limitu skutkować będzie zakończeniem przez Państwa udziału w Projekcie i obowiązkiem zwrotu pomocy, jaką Państwu udzielimy wraz z dodatkowymi kosztami.
Decydując się więc na udział w Projekcie prosimy o podejmowanie świadomych, racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji.

W ramach projektu będą realizowane kursy językowe z dwóch języków. Każdy z kursów trwać będzie 120 godzin zegarowych. Czas ten podzielony jest na dwa semestry po 60 godzin każdy.

Biorąc pod uwagę czas realizacji projektu, zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów oraz native speakerów. Udział doświadczonej kadry lektorskiej zapewni Państwu najlepsze efekty nauki w trakcie kursu.

Kurs będzie się kończył egzaminem zewnętrznym. Składać się on będzie z dwóch części:
- części teoretycznej w formie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę,
- części praktycznej, która oparta będzie o rozmowę egzaminacyjną sprawdzającą umiejętność posługiwania się językiem.

Przystąpienie do końcowych egzaminów jest obligatoryjne.

Na zakończenie kursu otrzymają Państwo Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.