Informacje o projekcie

Rosyjski

O języku rosyjskim mówi się: „ Jest to język przeszłości i język przyszłości”. Pod względem popularności zajmuje on jedno z czołowych miejsc na świecie. Dziś język rosyjski zyskał rangę języka międzynarodowego i posługuje się nim około 300 milionów ludzi. Duże i wciąż rosnące zainteresowanie językiem rosyjskim powoduje, że ilość osób, które są zainteresowane nauką języka rosyjskiego wciąż rośnie. Bez znajomości języka rosyjskiego nie da się rozwinąć działalności biznesowej na Wschodzie Europy, pozwoli nawiązać bliższe kontakty biznesowe i towarzyskie nie tylko z Rosjanami, gdyż języka rosyjskiego uczą się obywatele prawie wszystkich krajów świata.

Władanie językiem rosyjskim w znacznym stopniu ułatwia również poruszanie się po rynku pracy. Jest wzbogaceniem i umocnieniem CV. Język rosyjski jest też najbardziej melodyjnym językiem na świecie. Warto nauczyć się go choćby tylko dla siebie i być dumnym z tego, że udało się opanować język Tołstoja, Puszkina i wielu innych znanych nam pisarzy rosyjskich.

Język rosyjski stał się dziś językiem nie tylko potrzebnym, ale i modnym. Dlatego młodzi ludzie coraz częściej podejmują jego naukę wyłącznie dla własnej przyjemności.